PFRO Scholarship Winners

January 2023 - Kristin Kelley & Mike Kelley (seller)

February 2023 - Drake Jones & Larry Jones (seller)

March 2023 - John Pierce & Margaret Caprara (seller)

April 2023 - Betsy Petty & Douglas Petty (seller)

May 2023 -

June 2023 -

July 2023 -

August 2023 -

September 2023 -

October 2023 -

November 2023 -

Decembers 2023 -