PFRO Scholarship Winners

January 2023 - Kristin Kelley & Mike Kelley (seller)

February 2023 - Drake Jones & Larry Jones (seller)

March 2023 - John Pierce & Margaret Caprara (seller)

April 2023 - Betsy Petty & Douglas Petty (seller)

May 2023 - Jason Blankenship/ Sylvia Campbell (seller)

June 2023 - Cecelia Behren & Doug Behrens (seller)

July 2023 - Roger Hoover

August 2023 - James Mitsch

September 2023 -

October 2023 -

November 2023 -

Decembers 2023 -